Proizvodnja površinsko aktivnih snovi

Kakovost in zanesljivost

Kompromise sklepamo samo s svojimi strankami, nikoli s kakovostjo.

Proizvajamo specialne, tehnološko zahtevne površinsko aktivne snovi za proizvodnjo kozmetike, industrijskih detergentov ter proizvodnjo tehničnih olj. Z lastnimi produkti smo prisotni predvsem v zahodni Evropi.

kontaktirajte nas