Informacije za javnost

O obratih

Podjetje Solchem d.o.o je vložilo vlogo za pridobitev dovoljenja obrata manjšega tveganja za skladišče Solchem Oblč Primskovo, ulica Mirka Vadnova 14, Kranj.